folder 2021. година | Употребне дозволе

Документи

pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-14232-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13858-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-33348-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-22699-IUP-10/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-20796-IUPH-12/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13858-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-689-IUP-3/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13683-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13683-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13572-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13420-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11565-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11079-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10340-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-9123-IUPH-2/2021
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10752-ISAW-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37772-IUP-4/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23441-IUP-6/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-20796-IUP-11/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-15735-IUPH-5/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13980-IUPH-7/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10334-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-9123-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38858-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37772-IUPH-3/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36105-IUPH-4/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13980-IUP-6/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38801-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37594-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32054-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30035-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11142-IUP-11/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7061-IUPН-16/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-6296-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38804-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38804-GR-4/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38485-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38380-IUP-3/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36105-IUP-3/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21286-IUPH-7/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21286-IUP-6/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38858-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38804-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38771-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38763-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38738-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38485-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38334-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38319-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38307-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37772-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36228-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36105-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7061-IUP-15/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-689-IUP-1/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38823-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38767-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38766-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38765-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38757-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38755-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38685-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38638-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38534-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38472-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38432-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38334-IUPH-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38333-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38319-IUPН-2/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38317-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37133-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36964-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36773-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36228-IUPН-3/2021
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37772-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37596-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37594-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37133-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36964-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36773-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36641-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36228-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36105-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-34629-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-33605-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-38025-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-37527-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-36641-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-36438-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-36284-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-36218-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-35756-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-35595-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-35168-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-34629-IUP-2/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-34628-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-34341-IUPH-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-33567-IUPH-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-31185-IUP-1/2020
pdf Употребна дозволја број ROP-VRB-14713-IUP-6/2020

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.