folder Захтеви - урбанизам

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам и стамбене послове ОУ Врбас

folder Захтеви у поступку озакоњења објекта
folder Захтеви за издавање одобрења за постављање монтажних објеката
pdf Захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима
pdf Захтев за издавање информације о локацији
pdf Захтев за издавање потврде на УТД
pdf Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађ парцеле
pdf Захтев за конверзију
pdf Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта
pdf Захтев за доношење допунског решења
pdf Захтев за доношење решења о престанку важења грађ. дозволе
pdf Захтев за издавање потврде по члану 144. Закона о планирању и изградњи

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.