folder Захтеви - урбанизам

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам и стамбене послове ОУ Врбас

folder Захтеви у поступку озакоњења објекта
folder Захтеви за издавање одобрења за постављање монтажних објеката
pdf Захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима
pdf Захтев за издавање информације о локацији
pdf Захтев за издавање потврде на УТД
pdf Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађ парцеле
pdf Захтев за конверзију
pdf Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта
pdf Захтев за доношење допунског решења
pdf Захтев за доношење решења о престанку важења грађ. дозволе
pdf Захтев за издавање потврде по члану 144. Закона о планирању и изградњи