folder Огласи и Јавни позиви

документ Јавни позив уз Урбанистички пројекат урбанистичко техничке разраде локације за надградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели број 7983/2 к.о. Врбас-град
документ Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за надградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели број 7983/2 к.о. Врбас-град, број Е 03/24
документ ЈАВНИ ПОЗИВ, УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ, НИС АД НОВИ САД, АПРИЛ, 2024 године
документ Јавни позив - Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу станице за снабдевање горивима „ Врбас 1“, на кат.парцели број 6898 к.о. Врбас-град, број Е 2911
документ Јавни позив, урбанистички пројекат, Стефан Мирковић, март, 2024. године
pdf Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу гараже за грађевинску механизацију на к.п. 9814/5 к.о. Врбас-град