pdf Таксе за озакоњење објеката

КОРАЦИ О ОЗАКОЊЕЊУ

  1. Евидентирање незаконито изграђеног објекта код грађевинске инспекције
  2. Излазак грађевинске инспекције на терен
  3. Доношење привременог решења о рушењу и покретање поступка озакоњења
  4. Достављање извештаја о затеченом стању са елаборатом геодетских радова
  5. Плаћање таксе за озакоњење
  6. Доношење решења о озакоњењу
  7. Упис права својине

ТАКСЕ ЗА ОЗAКОЊЕЊЕ ПО ОБЈЕКТУ можете преузети кликом на "Преузми".

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.