folder 2021. ГОДИНА | Локацијски услови

Документи

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39880-GR-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15070-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14843-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14622-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14293-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14242-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14200-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12914-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12368-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12102-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14471-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13598-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13557-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13252-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12700-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12372-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11694-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10652-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10485-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10451-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32466-LOC-3/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22471-LOCA-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9038-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8866-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8702-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8687-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8359-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8260-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7945-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7932-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7478-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7476-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6470-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2388-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37354-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7484-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2839-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2388-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7637-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7582-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5767-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5371-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5359-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5349-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5277-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5195-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4965-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4894-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4485-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3911-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3325-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3265-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3120-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3005-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3004-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2842-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2838-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2688-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2465-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1559-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38747-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38362-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2845-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2041-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1773-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1559-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1447-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-209-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-79-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38362-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38404-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37666-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37533-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37246-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36942-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27750-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-956-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37533-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37354-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-333160-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36824-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36162-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36116-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35945-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35730-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35730-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35728-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35727-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35658-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35253-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35174-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35073-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34847-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34443-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33811-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33809-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33782-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33510-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33506-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33287-LOC-1/2020

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.