folder 2020. ГОДИНА | Локацијски услови

Документи

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37472-LOC-4/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB22068-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21612-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21471-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20183-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20183-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20086-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19765-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19358-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19276-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19270-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19257-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19255-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19113-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18292-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18213-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17483-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17482-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17481-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17477-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17055-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16993-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16816-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16573-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15772-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15735-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15728-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14171-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13840-LOC-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17391-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17122-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17121-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16598-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16145-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16144-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16139-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16130-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16120-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15892-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15202-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15195-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15122-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15118-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15113-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14949-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14867-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14831-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14492-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14389-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14179-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14139-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14070-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14049-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14018-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14016-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13963-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13519-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13517-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13515-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11867-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36872-LOCA-3/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21046-LOCA-3/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12667-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12655-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12429-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12260-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12230-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11868-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11866-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11277-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11242-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11212-LOCН-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11205-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11142-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10996-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10995-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10730-LOC-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10209-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9893-LOCА-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9285-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9095-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35170-LOCA-3/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9980-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9893-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9877-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9874-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9779-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9745-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9121-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8995-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-40337-LOC-6/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8592-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8402-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7864-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7540-LOCA-3/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7270-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6924-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6623-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3806-LOC-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37778-LOCН-2/2020

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.