folder 2020. ГОДИНА | Локацијски услови

Документи

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31505-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31433-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31372-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31371-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30596-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30215-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29429-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29427-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29215-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29209-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28879-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28283-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27004-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30553-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29364-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28774-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28354-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28347-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27918-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27026-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27025-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26381-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26356-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26347-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25967-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25965-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25964-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25961-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25955-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25800-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25580-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25548-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25523-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25232-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24992-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24826-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24361-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24271-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24209-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23433-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23433-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23430-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23428-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23422-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23420-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23288-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23288-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23285-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23283-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23281-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23208-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23012-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22887-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22849-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22777-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22699-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22595-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22471-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22227-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22226-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21976-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21939-LOCН-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21887-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21697-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21612-LOCA-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21473-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21380-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20796-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19358-LOCA-3/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25059-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24982-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24183-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24138-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24101-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24080-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24015-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23789-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37472-LOC-4/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB22068-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21612-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21471-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20183-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20183-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20086-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19765-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19358-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19276-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19270-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19257-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19255-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19113-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18292-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18213-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17483-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17482-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17481-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17477-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17055-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16993-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16816-LOC-1/2020

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.