folder 2020. ГОДИНА | Локацијски услови

Документи

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6624-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5978-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5684-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5182-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3725-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3352-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3181-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1854-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39880-LOCН-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39448-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38889-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2432-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1767-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1764-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1727-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1272-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1183-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1136-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39397-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39089-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38797-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38546-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10281-LOCА-4/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6670-LOCH-4/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38914-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38549-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37751-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37639-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37460-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37268-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37168-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37131-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36984-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36872-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36244-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36224-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36202-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36125-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35491-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35170-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32608-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31598-LOCH-2/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30136-LOCН-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15817-LOC-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7061-LOCH-10//19

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.