folder 2019. ГОДИНА | Локацијски услови

Документи

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35819-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35336-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34718-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34613-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34586-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34538-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34521-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34360-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33661-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33452-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33230-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33229-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33160-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33159-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33126-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33125-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33124-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33121-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33085-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32818-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32699-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32639-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32489-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32304-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31850-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31842-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31822-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30644-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10281-LOCH-3/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34234-LOC-11/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30834-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30825-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30524-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30492-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30464-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30452-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30144-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29892-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29782-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29777-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28409-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28401-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28398-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28333-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28131-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28080-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28015-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28013-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23427-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22298-LOCН-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27394-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26645-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26561-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26494-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26155-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26153-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26151-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26004-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25904-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25568-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25563-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25442-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25313-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25312-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25261-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25229-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24455-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24453-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24452-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24419-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24017-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22671-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21046-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19424-LOCН-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37322-LOC-4/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23179-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22476-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22200-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21959-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21594-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21543-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21506-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21265-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20835-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20835-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20088-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20081-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19983-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19933-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19117-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18814-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18460-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19648-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19515-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19465-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19433-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19423-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19104-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19056-LOCH-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18810-LOC-1/2019

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.