folder 2020. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34345-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34159-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33452-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30596-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30553-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29429-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29364-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29215-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28774-ISAW/22020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28774-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27434-ISAWHA-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26356-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25964-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25955-ISAWНА-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25800-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25548-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24015-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23285-ISAWHA-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23283-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30740-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29660-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14492-ISAW-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27890-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27480-ISAWHA-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25967-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25965-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25961-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25580-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25523-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25232-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24982-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24826-LOC-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24361-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24271-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24183-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24138-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24101-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24080-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23467-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23433-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23430-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23428-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23422-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23420-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23367-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23288-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23012-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22887-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22595-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21939-ISAW-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21887-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21380-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19358-ISAWHA-4/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17477-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14492-ISAW-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26795-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26443-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26207-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25796-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24986-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23281-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23208-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22777-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21976-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21473-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21471-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20183-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20086-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19765-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19270-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19257-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18213-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17482-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17481-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16598-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16573-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16144-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16139-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16130-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16120-ISAWНА-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15772-ISAWHA-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15735-ISAWН-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15202-ISAWНА-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15195-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15118-ISAWНА-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14139-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14139-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8995-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36202-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22109-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21890-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21286-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19276-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19113-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18522-ISAWHA-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17122-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17121-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16145-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15892-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15728-ISAW-2/2020

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.