folder 2021. ГОДИНА | Локацијски услови

Документи

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1559-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38747-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38362-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2845-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-2041-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1773-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1559-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1447-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-209-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-79-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38362-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38404-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37666-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37533-LOCH-2/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37246-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36942-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27750-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-956-LOC-1/2021
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37533-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37354-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-333160-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36824-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36162-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36116-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35945-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35730-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35730-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35728-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35727-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35658-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35253-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35174-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35073-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34847-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34443-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33811-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33809-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33782-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33510-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33506-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33287-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33235-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33127-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32876-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32605-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32592-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32519-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32336-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32307-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32037-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32036-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32013-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31824-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30198-LOC-1/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22260-LOCH-2/2020
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9874-LOCA-2/2020

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.