folder 2015. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-307/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-306/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-297/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-294/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-292/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-249/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-247/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-244/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-243/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-240/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-238/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-237/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-156/2015-IV-05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-227/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-226/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-225/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-219/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-218/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-217/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-213/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-206/2015-IV/05
документ Решење по чл.145 Закона број 351-178/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145. Закона број 351-197/2015/IV/05
pdf Решење по чл. 145 Закона број 351-198/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-194/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145.Закона бр.351-193/2015-IV/05
документ Решење по чл.145 .Закона број 351-191/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-169/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-166/2015-IV/05
pdf Закључак број 351-164/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145. број 351-160/2015-IV/05
pdf Закључак број 351-159/2015-IV/05
pdf Решење по чл. 145.Закона број 351-146/2015-IV/05
pdf Закључак о одбацивању по члану 145.
pdf Закључак по члану 145
pdf Закључак број 351-149/2015-IV/05 по члану 145.
pdf Решење по чл.145 .Закона број 351-142/2015-IV/05 од 10.06.2015.
pdf Решење по чл.145. број 351-132/2015-IV/05 од 01.06.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-129/2015-IV/05 од 19.05.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-124/2015-IV/05 од 19.05.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-123/2015-IV/05
pdf Закључак број 351-117/2015-IV/05 од 19.05.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-122 /2015-IV/05

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.