folder 2015. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-307/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-306/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-297/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-294/2015-IV/05
pdf Решењу по чл.145 Закона број 351-292/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-249/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-247/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-244/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-243/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-240/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-238/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-237/2015-IV-05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-156/2015-IV-05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-227/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-226/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-225/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-219/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-218/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-217/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-213/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-206/2015-IV/05
документ Решење по чл.145 Закона број 351-178/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145. Закона број 351-197/2015/IV/05
pdf Решење по чл. 145 Закона број 351-198/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145 Закона број 351-194/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145.Закона бр.351-193/2015-IV/05
документ Решење по чл.145 .Закона број 351-191/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-169/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145 Закона број 351-166/2015-IV/05
pdf Закључак број 351-164/2015-IV/05
pdf Решење по чл.145. број 351-160/2015-IV/05
pdf Закључак број 351-159/2015-IV/05
pdf Решење по чл. 145.Закона број 351-146/2015-IV/05
pdf Закључак о одбацивању по члану 145.
pdf Закључак по члану 145
pdf Закључак број 351-149/2015-IV/05 по члану 145.
pdf Решење по чл.145 .Закона број 351-142/2015-IV/05 од 10.06.2015.
pdf Решење по чл.145. број 351-132/2015-IV/05 од 01.06.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-129/2015-IV/05 од 19.05.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-124/2015-IV/05 од 19.05.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-123/2015-IV/05
pdf Закључак број 351-117/2015-IV/05 од 19.05.2015.
pdf Решење по члану 145. Закона број 351-122 /2015-IV/05