folder 2015. година | Грађевинске дозволе

pdf Локацијски услови број 353-195/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-232/2015-IV/05
default Грађевинска дозвола број 351-228/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола 351-209/2015-IV/05
документ Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе број 351-202/2015-IV/05
документ Грађевинска дозвола број 351-199/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-195/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-163/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-192/2015/IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-184/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-173/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-171/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-172/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-170/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-185/2015/IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-138/2015-IV/05 од 08.06.2015.
pdf Грађевинска дозвола број 351-136/2015-IV/05 од 04.06.2015.
pdf Грађевинска дозвола број 351-107-2015-IV-05