folder 2015. година | Грађевинске дозволе

pdf Локацијски услови број 353-195/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-232/2015-IV/05
default Грађевинска дозвола број 351-228/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола 351-209/2015-IV/05
документ Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе број 351-202/2015-IV/05
документ Грађевинска дозвола број 351-199/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-195/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-163/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-192/2015/IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-184/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-173/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-171/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-172/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-170/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-185/2015/IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-138/2015-IV/05 од 08.06.2015.
pdf Грађевинска дозвола број 351-136/2015-IV/05 од 04.06.2015.
pdf Грађевинска дозвола број 351-107-2015-IV-05

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.