folder Интегралне дозволе за управљање отпадом - регистар

pdf “ECOLOGY SISTEM“ doo- OGRANAK “LOL MAGIC VRBAS” из Врбаса - интегрална дозвола за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (примарна сепарација, сабијање, балирање и припрема отпада за транспорт) у Врбасу
pdf PNEUTECH регистар издате дозволе за складиштење и третман неопасног отпада 005
pdf ZAGOR рeгистaр издaте дoзвoле зa сaкупљaњe, трaнспорт, склaдиштeњe, третман и oдлaгaњe oтпaдa 004
pdf PNEUTECH doo рeгистaр издaте дoзвoле зa сaкупљaњe, трaнспорт, склaдиштeњe, третман и oдлaгaњe oтпaдa 001
pdf "PNEUTECH" доо - Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада у Врбасу
pdf ЗЗ "ЗАГОР" - дозвола за складиштење неопасног отпада на локацији у Врбасу
pdf ЈКП КОМУНАЛАЦ Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада
pdf PNEUTECH doo Интегрална дозвола за третман неопасног отпада
pdf PANECO doo Интегрална дозвола за привремено складиштење, физички третман (сепарација) и транспорт неопасног отпада

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.