folder 2016. година | Грађевинске дозволе

pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-34195-CPIН-2/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26797-CPА-1/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26793-CPА-1/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26792-CPА-1/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26576-CPА-1/2016
pdf Решење о одбијању захтева број ROP-VRB-11135-CPIН-2/2016
pdf Решење о одбијању захтева број ROP-VRB-11135-CPI-3/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-29891-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-29889-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-26819-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-26479-CPIН-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23581-CPIH-4/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-20452CPI-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-17633-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-16397-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-15108-CPI-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13980-CPI-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13926-CPI-2-2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13369-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-8080-CPI-3/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13636-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11135-CPIH-4/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11321-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10457-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број 351-326/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-316/2015-IV/05