folder 2017. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-8724-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11040-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8129-ISAWНА-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6560-ISAWНА-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6091-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6059-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5922-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2814-ISAWНА-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2461-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1908-ISAW-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2942-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2292-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2289-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31397-ISAW-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19037-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-7935-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6867-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6519-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6507-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6112-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-4992-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3499-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27644-ISAWНА-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27261-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24326-ISAWHA-5/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3866-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1474-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-2230-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-1755-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-1578-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-1156-ISAW-1/2017

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.