folder 2020. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10313-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8592-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8402-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3352-ISAWНА-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37778-ISAW-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30136-ISAWHA-4/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9307-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9145-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8450-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5182-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36244-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29892-LOCA-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6813-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5778-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5756-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1727-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38889-ISAW-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37460-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28015-ISAW-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21506-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8728-ISAWA-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2432-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1767-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1764-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1272-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1136-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38914-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38797-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38549-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38546-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37639-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37168-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36984-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34521-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34360-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33159-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31850-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30524-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1022-ISAW-1-2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38051-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37751-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35939-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35819-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35336-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35309-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34538-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33230-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33229-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33160-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33125-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33124-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33121-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33085-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32699-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32608-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32304-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31822-ISAWНА-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30452-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26561-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25568-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22671-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20081-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-4758-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2136-ISAW-2/2019

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.