folder 2018. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11191-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10395-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9577-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8970-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-11538-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-11306-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-11182-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-10446-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-10397-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-10391-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-9818-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-7858-ISAWHA-5/2018
pdf Решење по члану 145 број ROP-VRB-3459-ISAWНА-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10238-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10204-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9689-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9568-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8688-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-7914-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-7358-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-7171-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-7022-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6909-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6748-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6715-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145.број ROP-VRB-6683-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5242-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5889-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-4301-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3698-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3676-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3279-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2042-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-40249-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-39659-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-39127-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-4414-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3676-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3589-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2317-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-2231-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1302-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1078-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-992-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-39658-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-39648-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37703-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36194-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36158-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31386-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24302-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1298-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-268-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. ROP-VRB-39360-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. ROP-VRB-39353-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. ROP-VRB-37165-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. ROP-VRB-36888-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34018-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33701-ISAW-1/2017
pdf Решење почлану 145. број ROP-VRB-33697-ISAW-1/2017

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.