folder 2017. ГОДИНА | Локацијски услови

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39648-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39127-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38651-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-39127-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36888-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36194-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-36158-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17290-LOC-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33976-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35146-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-35147-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34778-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34018-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33701-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33697-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17290-LOC-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32170-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29649-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29649-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30092-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31736-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31534-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31386-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30315-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28660-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27427-LOCH-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28251-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27708-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23494-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7714-LOC-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27977-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24487-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24328-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23435-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23237-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23146-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20120-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19847-LOC-1/2017 Популарно
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-25189-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24778-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27224-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27427-LOC-1-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27187-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27006-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26628-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26604-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26489-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25947-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24778-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24525-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24406-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24329-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24241-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23985-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23339-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23291-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7714-LOC-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22073-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21852-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21540-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21316-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19847-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19431-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20120-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19497-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18911-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18897-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17290-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18632-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18524-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18316-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17933-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17447-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17441-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17799-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25693-LOCA-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17532-LOC-1-2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16924-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12268-LOCA-2/2017 Популарно
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-15194-LOC-1/2017 Популарно
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-14091-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16342-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16315-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16076-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15781-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12268-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12246-LOC-1/2017
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12200-LOC-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10911-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15182-LOCH-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15803-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15194-LOCH-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15014-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14819-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14541-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12243-LOC-1/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8595-LOCH-2/2017 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14122-LOC-1/2017 Популарно
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-13014-LOC-1/2017 Популарно
pdf Закључак о обустављању број ROP-VRB-12400-LOC-1/2017 Популарно

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.