folder 2019. ГОДИНА | Локацијски услови

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-34234-LOC-11/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30834-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30825-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30524-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30492-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30464-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30452-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30144-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29892-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29782-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29777-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28409-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28401-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28398-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28333-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28131-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28080-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28015-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28013-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23427-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22298-LOCН-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27394-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26645-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26561-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26494-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26155-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26153-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26151-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26004-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25904-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25568-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25563-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25442-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25313-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25312-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25261-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25229-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24455-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24453-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24452-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24419-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24017-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22671-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21046-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19424-LOCН-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37322-LOC-4/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23179-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22476-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22200-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21959-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21594-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21543-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21506-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21265-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20835-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20835-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20088-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20081-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19983-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19933-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19117-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18814-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18460-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19648-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19515-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19465-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19433-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19423-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19104-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19056-LOCH-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18810-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18624-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18619-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18467-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18211-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17939-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17598-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17430-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17422-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17326-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17207-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17111-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16790-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16663-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15574-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15566-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14778-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB14394-LOCН-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14377-LOCH-3/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12165-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12038-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16029-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15324-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15276-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15090-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14805-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14746-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14061-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13883-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13876-LOC-1/2019

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.