folder 2019. ГОДИНА | Локацијски услови

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37322-LOC-4/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23179-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22476-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22200-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21959-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21594-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21543-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21506-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21265-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20835-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20835-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20088-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20081-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19983-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19933-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19117-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18814-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18460-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19648-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19515-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19465-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19433-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19423-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19104-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19056-LOCH-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18810-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18624-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18619-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18467-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18211-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17939-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17598-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17430-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17422-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17326-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17207-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17111-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16790-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16663-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15574-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15566-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14778-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB14394-LOCН-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14377-LOCH-3/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12165-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12038-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16029-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15324-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15276-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15090-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14805-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14746-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-14061-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13883-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13876-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13840-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13707-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7061-LOCA-2/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12507-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10281-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10075-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9698-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9591-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9473-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9095-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8252-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8091-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7540-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7061-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6941-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37322-LOC-3/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17123-LOCH-3/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9077-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8254-LOC-1/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7015-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7001-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6850-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6721-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6119-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6020-LOCH-2/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5995-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5957-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5432-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5422-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3910-LOCH-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-826-LOCA-2/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-629-LOCA-2/19
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38089-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-38085-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-37471-LOCH-3/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5900-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5824-LOC-1//2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4957-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4724-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4610-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4602-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4334-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4049-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4030-LOC-1/2019
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3389-LOCH-2/2019

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.