folder 2018. ГОДИНА | Локацијски услови

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33976-LOC-6/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33855-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33724-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33606-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32809-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32805-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32377-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31917-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31912-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31575-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31570-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31544-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31361-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31328-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31194-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30943-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30838-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30306-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30148-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29495-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28949-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28679-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27581-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27575-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27542-LOCH-2/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29964-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29319-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28710-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28518-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28516-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28487-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28213-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28045-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27741-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27571-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27479-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27300-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26581-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26546-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26440-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26411-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26228-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26224-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26067-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25715-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25674-LOCH-2/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22214-LOCА-3/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26227-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25630-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25181-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25121-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24970-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24706-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24702-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24405-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24075-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24074-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24073-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24069-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23498-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23442-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22788-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22693-LOCH-2/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22641-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22429-LOCH-2/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22218-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20497-LOCН-3/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB16929-LOCH-4/18
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-22429-LOC-1/2018 Популарно
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-20497-LOC-2/2018
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-22693-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22131-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22112-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21872-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21807-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21797-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21601-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21542-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21363-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20702-LOCH-2/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20497-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19026-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19025-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17123-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22167-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22131-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22112-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21807-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21601-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21363-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20497-LOC-2/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-19025-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18997-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18943-LOC-1/18
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18938-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18837-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18543-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18482-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18052-LOC-1/2018
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17676-LOC-1/2018

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.