folder 2016. ГОДИНА | Локацијски услови

pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32708-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-33985-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30710-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-28757-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31609-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-32897-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-31397-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30968-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30785-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30492-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29526-LOCA-2/2016 Популарно
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-27285-CPI-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-30484-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29896-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29364-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29355-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-29061-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27905-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27644-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27300-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-27261-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26010-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25693-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25691-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24326-LOC-3/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-25116-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-26475-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24996-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24842-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24959-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24201-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23581-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-24302-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-22793-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21471-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-23028-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21808-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21648-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-21342-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20771-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20452-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20224-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-20162-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18435-LOC-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18546-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-18192-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17996-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17688-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-17484-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-16724-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9898-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10246-LOCH-3/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-15108-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9843-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12451-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13178-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12922-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12880-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-12338-LOC-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11854-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11736-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11641-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11383-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-11159-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10256-LOC-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8080-LOC-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-13980-LOCH-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10418-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10280 -LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-10136-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9168-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-8808-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7689-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7454-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6728-LOC-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6517-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-476-LOCH-4/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-9161-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6728-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5228-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-5228-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4790-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4606-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1547-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-1154-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-476-LOCH-4/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-476-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-476-LOCH-3/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-476-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7449-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-7084-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-6732-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4810-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4790-LOCH-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-4194-LOC-1/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број ROP-VRB-3319-LOC-2/2016 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-257/2015-IV/05 Популарно

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.