folder 2015. ГОДИНА | Локацијски услови

pdf Локацијски услови број 353-266/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-264/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-261/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-253/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-246/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-215/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-218/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-227/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-235/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-234/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-233/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-225/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-220/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-219/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-214/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови 353-205/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-226/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-224/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-217/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-213/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-208/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-204/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-203/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-202/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-201/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-195/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-192/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-190/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-189/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-187/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-184/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-183/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-175/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-173/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-116/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-194/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-193/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-171/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-165/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-169/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-166/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-164/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-150/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-67/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-158/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број353-159/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-147/2015-IV/05 Популарно
pdf Закључак број 353-168/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-153/2015-IV/05 Популарно
документ Локацијски услови број 353-152/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови бр. 353-156/2015-IV/05 Популарно
документ Локацијски услови број 353-143/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-119/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-135/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-103/2015-IV/05 Популарно
pdf Закључак број 353-94/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-89/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-91/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-90/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-88/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-105/2015-IV/05 од 05.06.2015. Популарно
pdf Локацијски услови број 353-87/2015-IV/05 од 03.06.2015. Популарно
pdf Локацијски услови број 353-68/2015-IV/05 од 22.05.2015. Популарно
pdf Локацијски услови број 353-65/2015-IV/05 од 20.05.2015. Популарно
pdf Локацијски услови број 353-60/2015-IV/05 од 18.05.2015. Популарно
pdf Закључак број 353-94/2015-IV/05 од 21.05.2015. Популарно
pdf Одбацивање захтева број 351-109/2015-IV/05 Популарно
pdf Локацијски услови број 353-58/2015-IV/05 од 05.05.2015. Популарно
pdf Одбацивање захтева број 353-67/2015-IV/05 Популарно
pdf Списак издатих локацијских услова за период од 14.04.2015. до 29.04.2015. Популарно
pdf Одбацивање захтева број 353-60/2015-IV/05 Популарно
pdf Списак издатих локацијских услова за период од 08.04.2015. до 14.04.2015. Популарно
pdf Одбацивање захтева број 353-54/2015-IV/05 Популарно
pdf Списак издатих локацијских услова за период од 1.04.2015. do 7.04.2015. Популарно

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.