folder 2019. година | Грађевинске дозволе

Документи

pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-34558-CPIH-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-29436-CPIH-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-27581-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-27575-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-19056-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-25261-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-26442-CPIH-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-19424-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-17123-CPI-4/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-7061-CPI-6/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-24031-CPI-1/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-19423-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-14394-CPI-4/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10075-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-34234-CPI-5/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-20075-CPI-1/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-17690-CPI-1/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6941-CPI-8/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6941-CPI-7/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6941-CPI-6/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6941-CPI-5/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-20497-CPI-20/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-8254-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-28679-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-9077-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-8902-CPA-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6020-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-17532-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-8902-CPI-1/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-2137-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-2033-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-37001-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-36405-CPI-4/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-1857-CPIH-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-35474-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-33645-CPIH-4/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10347-CPIH-6/2019
pdf Грађевинска дозвола ROP-VRB-18943-CPI-3/2018
pdf Грађевинска дозвола ROP-VRB-13636-CPIH-7/2019
pdf Грађевинска дозвола ROP-VRB-883-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-35956-CPIH-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-34797-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-22218-CPI-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-22214-CPI-4/2018

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.