folder 2017. година | Грађевинске дозволе

pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-25693-CPI-3/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23339-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-21858-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10911-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23401-CPI-1/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23342-CPI-1/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-21540-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11257-CPIН-3/2017
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-11257-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23028-CPIН-3/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-19873-CPIН-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-18632-CPIН-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11771-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-5265-CPIН-4/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-28757-CPI-4/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11392-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-7253-ISAW-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-34029-CPI-5/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-32897-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-25691-CPI-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-8219-CPIH-2/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-30710-CPIН-4/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-30035-CPA-3/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-26479-CPI-3/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10280-CPI-4/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-30035-CPA-3/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-30024-CPIН-5/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-26475-CPIН-3/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-1799-CPI-1/2017

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.