folder 2020. година | Грађевинске дозволе

pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11587-CPI-1/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10281-CPI-6/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-9828-CPIH-2/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-5978-CPА-3/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-39880-CPIH-4/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-19056-CPI-4/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6624-CPI-2/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-5508-CPI-5/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-39448-CPI-3/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-1183-CPI-3/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-19056-CPI-3/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-3617-CPI-1/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-36224-CPI-2/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-28401-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-7061-CPA-12/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-1197-CPI-1/2020
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-37322-CPI-5/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-37237-CPI-1/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-36125-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-34718-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-30644-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-30492-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-27581-CPA-5/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-27575-CPA-6/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-24453-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-24452-CPI-2/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23427-CPI-5/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23427-CPI-4/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23427-CPI-3/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6941-CPА-15/2019
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-6941-CPA-14/2019

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.