folder 2016. година | Грађевинске дозволе

pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-34195-CPIН-2/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26797-CPА-1/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26793-CPА-1/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26792-CPА-1/2016
pdf Решење о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-VRB-26576-CPА-1/2016
pdf Решење о одбијању захтева број ROP-VRB-11135-CPIН-2/2016
pdf Решење о одбијању захтева број ROP-VRB-11135-CPI-3/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-29891-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-29889-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-26819-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-26479-CPIН-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23581-CPIH-4/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-20452CPI-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-17633-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-16397-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-15108-CPI-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13980-CPI-2/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13926-CPI-2-2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13369-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-8080-CPI-3/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-13636-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11135-CPIH-4/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-11321-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10457-CPI-1/2016
pdf Грађевинска дозвола број 351-326/2015-IV/05
pdf Грађевинска дозвола број 351-316/2015-IV/05

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.