folder 2017. година | Употребне дозволе

pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36427-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35247-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-34856-IUPН-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-29268-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-29265-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23385-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21858-IUP-8/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-9543-IUP-2/2017
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-35578-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32199-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30130-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23759-IUP-3/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-6112-IUP-4/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27545-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-26767-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-26598-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-26574-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23896-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23348-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23206-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-22009-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-19493-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-19906-IUP-3/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-16989-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-16306-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-16303-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13619-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-14191-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12049-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11718-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11668-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-8612-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-6980-IUPН-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10389-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12036-IUP-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-5815-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-5693-IUPН-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-3846-IUPН-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-3012-IUPН-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1693-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1610-IUP-4/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1422-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-501-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-350-IUPН-2/2017

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.