folder 2020. година | Употребне дозволе

pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35024-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-31110-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-34559-IUPH-3/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32062-IUP-4/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30127-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-28552-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27849-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-25227-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-25171-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-24965-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23994-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-34558-IUPH-12/202
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-25909-IUPH-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-24859-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23656-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21590-IUPH-3/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21404-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21656-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21098-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-20204-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-19667-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-18811-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-16843-IUPН-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13340-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13177-IUP-1/2020
pdf употребна дозвола број ROP-VRB-14402-IUP-1/2020
pdf употребна дозвола број ROP-VRB-12931-IUPH-2/2020
pdf употребна дозвола број ROP-VRB-11824-IUPH-2/2020
pdf употребна дозвола број ROP-VRB-11800-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11823-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32425-IUP-7/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-14778-IUP-7/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-19423-IUP-7/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-6887-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-6123-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-5061-IUPН-2/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-35187-IUP-6/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-8254-IUP-6/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-4795-IUP-7/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-4674-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-4354-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-3504-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-3185-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-2649-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-2220-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-2018-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38973-IUPH-2/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1744-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1661-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1631-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1428-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-589-IUP-1/2020
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38318-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36747-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36465-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36171-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-34195-IUP-3/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-2575-IUP-10/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1908-IUP-7/2019

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.