folder 2019. година | Употребне дозволе

pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36021-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35160-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35088-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32868-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32799-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32368-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30035-IUPH-8/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-18943-IUP-10/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-17676-IUP-8/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-9077-IUPH-7/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-36733-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32172-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32108-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-31020-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30871-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30710-IUP-8/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30567-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-29009-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21444-IUP-4/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10979-IUP-6/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-32569-IUP-4/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-25181-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-24928-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-24456-IUPH-1/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-23981-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-22736-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-22735-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола ROP-VRB-21796-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21617-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21416-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-20622-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-18352-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-18227-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-25674-IUP-13/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-15764-IUP-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-14314-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12487-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12281-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12182-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12053-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11450-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10111-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-26479-IUP-6/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-20497-IUP-16/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7288-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7171-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-5199-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-4882-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-4016-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-2753-IUPН-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-2740-IUPН-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11392-IUP-12/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-2349-IUPH-2/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1966-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1308-IUP-1/2019
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38293-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38009-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37876-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37572-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37076-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35604-IUP-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35473-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-34592-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-3696-IUP-4/2018

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.