folder 2018. година | Употребне дозволе

pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35293-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-33885-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32867-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-32652-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-31430-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-29014-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-29008-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27218-IUP-3/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-25181-IUP-4/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-29162-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-28080-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-28078-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27567-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27454-IUP-3/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10158-IUP-8/2018
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-21827-IUP-1/2018
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-24654-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-24287-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23623-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23307-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-23129-IUPН-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-22393-IUPН-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21329-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-26819-IUP-3/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-18281-IUP-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-18271-IUP-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-15950-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13164-IUP-3/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-5254-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-13235-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12365-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10213-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-9572-IUPН-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10752-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-8198-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-6426-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-24237-IUP-5/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-11545-IUPН-3/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7421-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-5265-IUP-10/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-4833-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-4602-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-3989-IUPН-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-4602-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-3527-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-3275-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-2541-IUP-3/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-40261-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-39584-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-39582-IUPH-2/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-29889-IUPH-4/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-25691-IUPH-8/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7061-IUP-6/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1256-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1244-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1067-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1066-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-777-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-776-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-77-IUP-1/2018
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-39313-IUPH-2/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-39281-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-39278-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-39135-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38561-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-38095-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-37660-IUP-1/2017
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-35578-IUPH-2/2017

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.