folder 2016. година | Употребне дозволе

pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-33809-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-30832-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-28922-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27699-IUPН-3/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27275-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-27249-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-24778-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-21488-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-20752-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-20663-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-18306-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-17843-IUPH-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-17605-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-16195-IUPH-4/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-12863-IUP-4/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-10017-IUP-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-8081-IUPH-4/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-3842-IUP-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-9884-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7509-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-7447-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-5855-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-4241-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-2256-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-2477-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-1096-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број ROP-VRB-4418-IUPH-2/2016
pdf Употребна дозвола - ROP-VRB-1096-IUP-1/2016
pdf Употребна дозвола број 351-358/2015–IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-340/2015–IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-332/2015–IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-330/2015–IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-328/2015–IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-325/2015–IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-319/2015–IV/05

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.