folder 2015. година | Употребне дозволе

pdf Употребна дозвола број 351-295/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-230/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-224/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-216/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-190/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-147/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-120/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-119/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-118/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-1142015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-113/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-57/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-50/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-41/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-39/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-37/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-30/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-24/2015-IV/05
pdf Употребна дозвола број 351-22/2015-IV/05

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.