folder 2017. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35475-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35187-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34995-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34778-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33791-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33764-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33449-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32062-ISAWA-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32062-ISAWA-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31971-ISAWHA-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31736-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31534-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30092-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29649-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27187-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23494-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23401-CPA-4/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32062-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31636-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31444-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31084-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30315-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30021-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29474-ISAWHA-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28660-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28251-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27708-ISAWHA-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27427-ISAW-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27224-ISAWHA-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23494-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29925-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28104-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27877-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27598-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27425-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27415-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26628-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25497-ISAWНА-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24406-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22073-ISAW-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21108-ISAWНА-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25589-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25583-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25286-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24258-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24241-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24237-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23759-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23400-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23293-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23151-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22903-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21852-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21263-ISAWHА-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19497-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19431-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18223-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18220-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17441-ISAW-2/2017
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-21263-ISAW-1/2017
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-21108-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21853-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21851-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21849-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21602-ISAWНА-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21263-ISAWHА-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21152-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20843-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20462-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20421-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20118-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20097-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18911-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18524-ISAW-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17441-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17268-ISAWHA-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16924-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15182-ISAW-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12880-ISAWHA-4/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5380-ISAWHA-4/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-18870-ISAW-1/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-18580-ISAW-1/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-18225-ISAW-1/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-18182-ISAW-1/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-18029-ISAW-1/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-17392-ISAWHA-2/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-14819-ISAW-2/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-12246-ISAW-2/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-12243-ISAW-2/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-12200-ISAW-3/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-10620-ISAW-3/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-8489-ISAW-2/2017
pdf Решења по члану 145. број ROP-VRB-6525-ISAWНА-4/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14041-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14039-ISAW-1/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10620-ISAW-3/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9973-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8293-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-7253-ISAW-2/2017
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6510-ISAW-3/2017

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.