folder 2021. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38380-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32876-ISAW-2/2021
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21046-ISAWHA-5/2021
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33235-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32228-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28283-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21046-ISAW-4/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37946-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37946-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37797-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36337-ISAW-1/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36116-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35728-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34580-ISAWHA-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34443-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34073-ISAWHA-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32307-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32037-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32036-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32013-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31433-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31372-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31371-ISAW-2/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28347-ISAWНА-3/2020
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28283-ISAWHA-3/2020

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.