folder 2019. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34613-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34475-ISAWA-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34420-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34234-ISAW-13/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33661-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33522-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33126-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32639-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32489-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31842-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30834-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30464-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30144-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29777-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28409-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28013-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27873-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38085-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32425-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31862-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30825-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29874-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29782-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29024-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28398-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28333-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28131-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28080-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27394-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26645-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26494-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26155-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26153-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26151-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25563-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25563-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25313-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25312-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24419-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20835-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19933-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19465-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35586-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28584-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27706-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27349-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25229-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24979-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24017-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23707-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23358-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23179-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22476-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21959-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21594-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21265-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19983-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19117-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10478-ISAWHA-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-826-ISAWHA-5/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22342-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22200-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19648-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19515-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19433-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19104-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18814-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18624-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18619-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18467-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18460-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17939-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17598-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17442-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17326-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17111-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16790-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16029-ISAWHA-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15574-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15324-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15090-ISAWHA-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14778-ISAWHA-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13116-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-629-ISAW-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30838-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21444-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20532-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18211-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17430-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17207-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16663-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15276-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14805-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14746-ISAWHA-4/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14061-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13707-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9095-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35446-ISAWA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30306-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17450-ISAW-2/2019

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.