folder 2018. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33322-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32860-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32811-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32809-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32774-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32476-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32218-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31912-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31194-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29964-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29495-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28487-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28045-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27300-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31922-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31403-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30557-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30009-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29724-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28688-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28328-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28213-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27479-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26581-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26546-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26440-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26411-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26228-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26227-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26224-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26071-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26067-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25630-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25181-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25121-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11897-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27881-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27554-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27436-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-27113-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26435-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26430-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26130-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24992-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24970-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24706-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24702-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24405-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24075-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24074-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24073-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24069-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22112-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21797-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18938-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18837-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23766-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23259-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22674-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21380-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20855-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19616-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19026-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18997-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18527-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18482-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18052-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17644-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17507-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15427-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15041-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14495-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10238-ISAWА-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21055-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18191-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17647-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16069-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15048-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15046-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15038-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13438-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12671-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11009-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9269-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17107-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16335-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15465-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15389-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15122-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15051-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14846-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14243-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13756-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13525-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13370-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13176-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12627-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11305-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11236-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11193-ISAWHA-2/2018

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.