folder 2016. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34175-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33782-ISAWНА-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33619-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30968-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32675-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32212-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31932-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31173-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30658-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30654-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30646-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-30419-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29988-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29680-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-29061-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28022-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26912-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-26010-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25636-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25634-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25116-ISAW-3/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-24767-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23316-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-23083-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22946-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22793-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22190-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21808-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21648-ISAW-4/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21342-ISAW-3/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20850-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20787-ISAWНА-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20771-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20363-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20265-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20224-ISAWHA-3/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20162-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19563-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-19064-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18550-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18546-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-18192-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17996-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17195-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-17089-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-16696-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14996-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13178-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12922-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12863-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12451-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12338-ISAW-4/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11736-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11383-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9898-ISAW-3/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3696-ISAWНА-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14997-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14994-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-14469-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13988-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12879-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12012-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11753-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11155-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10017-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9846-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9280-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9168-ISAW-2/2016
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8808-ISAW-2-2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-7571-ISAW-1/2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-7725-ISAW-1/2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-6765-ISAW-1/2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-5047-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-4205-ISAWHA-2/2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-4976-ISAW-1/2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-5163-ISAW-1/2016
pdf Решење по чл.145 Закона број ROP-VRB-4357-ISAW-1/2016
pdf Решење по члану 145. број 351-356/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-355/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-352/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-344/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-343/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-342/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-339/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-338/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-337/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-336/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-334/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-329/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-322/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-320/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-314/2015-IV/05
pdf Решење по члану 145. број 351-313/2015-IV/05

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.