folder 2018. година | Грађевинске дозволе

pdf Грађевинске дозволе број ROP-VRB-34658-CPI-1/2018
pdf Грађевинске дозволе број ROP-VRB-34622-CPI-1/2018
pdf Грађевинске дозволе број ROP-VRB-32999-CPI-1/2018
pdf Грађевинске дозволе број ROP-VRB-22503-CPA-4/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-27218-CPIH-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-25674-CPI-3/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-25189-CPIH-4/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-21807-CPI-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-20497-CPIH-6/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-33976-CPIH-3/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-27816-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-16929-CPI-5/2018
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-22503-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-22503-CPIH-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-19127-CPIH-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-17646-ISAW-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-18256-CPI-1/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-15111-CPI-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10347-CPI-4/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-7714-CPA-11/2018
pdf Закључак о одбацивању број ROP-VRB-7714-CPA-9/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-10158-CPIН-3/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-4159-CPI-5/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-7861-CPIН-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-5780-CPIН-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-5508-CPIН-2/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-40517-CPI-1/2017
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-23146-CPIН-6/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-7714-CPIН-5/2018
pdf Грађевинска дозвола број ROP-VRB-37922-CPI-1/2017

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.