folder Процена утицаја на животну средину

pdf Решење о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта - "НИС" АД из Новог Сада
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - "НИС" АД из Новог Сада
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину, 501-18/2018-IV/05 од 14.08.2018. године који је поднео носилац пројекта "НИС" АД из Новог Сада
pdf Решење - "Еко-вет плус" д.о.о. Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу за "Еко-вет плус" д.о.о. Врбас
pdf Решење - ЈКП “Комуналац“ Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - ЈКП “Комуналац“ Врбас
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - Постројење за спаљивање споредних производа животинског порекла (надстрешница и опрема за спаљивање)
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - "МИРОТИН-ЕНЕРГО"
pdf Oбавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину за носиоца пројекта "АРЕТОЛ" ДОО ИЗ НОВОГ САДА
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину Пројекта – Изградња биогасног постројења – блок IV
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – изградња хладњаче за складиштење замрзнутог поврћа (фаза I)
pdf Oбавештење о прилогу о поднетом захтеву за процену утицаја на живону средину пројекта- изградња економског објекта за држање свиња
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта-изградња економског објекта за држање свиња
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - "МИРОТИН-ЕНЕРГО"
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - "ЛИДЛ СРБИЈА"
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња зграде за трговину на мало-супермаркет
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта Изградња биогасног постројења
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину изведеног пројекта
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта - НОВИ ТРАДИНГ“ НС д.о.о. из Змајева
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Изградња два пословно-производна објекта за узгој кока носиља и производњу конзумних јаја, на локацији у атару Равног Села
pdf Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта - Изградња два пословно-производна објекта на постојећој фарми „ВИНФАРМ“
pdf Обавештење о донетом решењу о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта: Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, на локацији у Савином Селу, ПЦ „АГРАР“ из Савиног Села
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња UMTS/LTE базне станице мобилне телефоније „НСУ246/НСЛ246 ВРБАС-ЊЕГОШЕВА
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, на локацији у Савином Селу, ПЦ „АГРАР“ из Савиног Села
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „Винфарм“
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта-изградња два производно пословног објекта на фарми "Финфарм" намењена за држање кока носиља и производњу конзумних јаја носиоца пројекта "Винфарм" из Кулпина
pdf Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта- изградња базне станице мобилне телефоније носиоца пројекта "Теленор Србија"
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „Carnex“
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ д.о.о. Нови Сад

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.