folder Процена утицаја на животну средину

pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-21/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-20/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - резервоар питке воде у С. Селу
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња транспортног цевовода западни крак 1 Врбас-Куцура
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња резервоара у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину - Број: 501-16/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-18/2019-IV/05
pdf Обавештење о поднетом захтеву број 501-18/2019-ИВ/05 од 12.6.2019. године
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-14/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-16/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву број 501-14/2019-IV/06
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-13/2019-IV/05
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину
документ ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - ЈКП "Комуналац Врбас" из Врбаса
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ дoo из Врбаса
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину - "ЛИБЕЛА ПРОДУКТ" доо из Змајева
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-11/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину
pdf Решење о одбијању жалбе
документ Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта, који је поднео носилац пројекта "ЛИБЕЛА ПРОДУКТ" из Змајева
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, носиоца пројекта ВИП Мобиле доо из Београда
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта, који је поднео носилац пројекта VIP MOBILE из Новог Београда
archive Обавештење о донетом решењу и Ршење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, носиоца пројекта ВИН ФАРМ из Кулпина
archive Обавештење о донетом решењу и решење о потреби процене утицаја на животну средину број 501-21/2018-IV/05
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину који је поднео носиоц пројекта "Вин Фарм" доо из Кулпина
pdf Oбавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину изградње фарме који је поднео носилац пројекта "Нови традинг" из Змајева
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта изградње биогасног постројења који је поднео носилац пројекта "Нови Традинг НС огранак биогас" из Змајева
pdf Решење о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта - "НИС" АД из Новог Сада
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - "НИС" АД из Новог Сада

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.