документ Обавештење о пријему захтева за сагласност на студију: "СУНОКО" доо из Новог Сада- изградња биогасног постројења снаге 2,4 MW у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-40/2019-IV/05
Датум: 19.12.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „СУНОКО“ дoo из Новог Сада, Булевар ослобођења 60, поднео овом органу захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Изградња биогасног постројења снаге 2,4 MW у Врбасу, Кулски пут бб, на катастарској парцели 4006 к.о. Врбас-град.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену студију у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 30 (тридесет) дана, почев од 20. децембра до 18. јануар 2020. године могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву и изложеној предметној Студији, писаним путем на писарницу Општинске управе или путем електронске поште на  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се дана 13.1.2020. године у Општинској управи општине Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, у Одсеку за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, у 12 часова.

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009) и биће објављено на сајту општине Врбас - https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs и постављено на огласну таблу Општинске управе.

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.