документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-16/2019-IV/05

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-16/2019-IV/05
Датум: 14.5.2019. године
ВРБАС 

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009) и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 69/2005) обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ дoo из Врбаса, Атар 5. Реон, поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и оглашава излагање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта-

ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА СПАЉИВАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА-ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА СПАЉИВАЊА У РАДНОМ БЛОКУ „А“ СА 900 kg/dan НА 6000 kg/dan И ИЗГРАДЊА РАДНОГ БЛОКА „Б“ УКУПНОГ КАПАЦИТЕТА СПАЉИВАЊА 1000 kg/dan

(Студија од априла 2019. године; Агенција за пословне услуге „Козомора“ доо из Новог Сада, Косовска 1)

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену Студију која ће бити изложена у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 3, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 25 (двадесет пет) дана, почев од 15. априла до 10. јуна 2019. године могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву и изложеној предметној Студији, писаним путем на писарницу Општинске управе или путем електронске поште на  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се дана 5.6.2019. године у Општинској управи општине Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 3, у 12 часова.

Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Дневник“ и на сајту Општине Врбас - https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs, и бити постављено на огласну таблу Општинске управе.

 

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Смиљана Томашевић

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.