folder Процена утицаја на животну средину

документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - 501-23/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-22/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-21/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-20/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - резервоар питке воде у С. Селу
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња транспортног цевовода западни крак 1 Врбас-Куцура
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња резервоара у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину - Број: 501-16/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-18/2019-IV/05
pdf Обавештење о поднетом захтеву број 501-18/2019-ИВ/05 од 12.6.2019. године
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-14/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-16/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву број 501-14/2019-IV/06
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-13/2019-IV/05
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину
документ ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - ЈКП "Комуналац Врбас" из Врбаса
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ дoo из Врбаса
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину - "ЛИБЕЛА ПРОДУКТ" доо из Змајева
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-11/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину
pdf Решење о одбијању жалбе
документ Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта, који је поднео носилац пројекта "ЛИБЕЛА ПРОДУКТ" из Змајева
pdf Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, носиоца пројекта ВИП Мобиле доо из Београда
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта, који је поднео носилац пројекта VIP MOBILE из Новог Београда
archive Обавештење о донетом решењу и Ршење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, носиоца пројекта ВИН ФАРМ из Кулпина
archive Обавештење о донетом решењу и решење о потреби процене утицаја на животну средину број 501-21/2018-IV/05
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину који је поднео носиоц пројекта "Вин Фарм" доо из Кулпина
pdf Oбавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину изградње фарме који је поднео носилац пројекта "Нови традинг" из Змајева
pdf Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта изградње биогасног постројења који је поднео носилац пројекта "Нови Традинг НС огранак биогас" из Змајева

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.