folder Процена утицаја на животну средину

документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву: "VIP MOBILE" doo- постављање радио базне станице у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву: Гужвица Бојана-изградња економског објекта за узгој свиња у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу: "VIP MOBILE" dоо- радо базна станица у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу: ОZZ "CASTRO COP" doo- изградња заливног система у Равном Селу
документ Обавештење о поднетом захтеву: "VIP MOBILE" doo - постављање радио базне станице у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву: ОZZ "CASTRO-COP" - Изградња заливног система
pdf Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-постројење за аерацију и филтрирање сирове воде за пиће у Врбасу
pdf Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-Изградња резервоара питке воде (V=1000 m3) у Врбасу
pdf Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-Изградња бунара Б-8,Б-9,Б-10/2, Б-11 и Б-12 за водоснабдевање
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - број: 501-31/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-30/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину и решење пројекта - Баровић Милица - Изградња економског објекта за узгој оваца
документ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ОПШТИНА ВРБАС- Изградња и опремање бунара Бп-8,9,10/2,11 и 12 за водоснабдевање општине Врбас
документ Обавештење о поднетом захтеву: ОПШТИНА ВРБАС-изградња и опремање бунара Бп-9 у Врбасу, број 501-28/2019-IV/05
документ Обавештење о поднетом захтеву број 501-27/2019-IV/05
pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину број: 501-23/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину број: 501-24/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - 501-23/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-22/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-21/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-20/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - резервоар питке воде у С. Селу
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња транспортног цевовода западни крак 1 Врбас-Куцура
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - изградња резервоара у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину - Број: 501-16/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - број 501-18/2019-IV/05
pdf Обавештење о поднетом захтеву број 501-18/2019-ИВ/05 од 12.6.2019. године

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.