folder Процена утицаја на животну средину - ЗЖС

pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" доо -нова опрема на постојећој базној станици мобилне телефоније у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: Славко Шуваков - сушара за житарице са пратећом опремом у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" dоо - базна станица мобилне телефоније у Змајеву
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "KАРНЕКС" доо- доградња система за наводњавање у Бачком Добром Пољу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину: "TЕЛЕКОМ" доо - нова опрема на постојећој базној станици мобилне телефоније „НЦ10 НСУ10 НСЛ10 НСО10 ВРБАС" у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ЈП"ВРБАС-ГАС" доо -Изградња секундарне гасне мреже ниског притиска са мернорегулационим станицама G-100, G-160, G-650 у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "КАРНЕКС" доо -Доградња заливног система у атару Бачког Доброг Поља
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: ЈП "ВРБАС-ГАС" - Изградња секундарне гасне мреже ниског притиска са мернорегулационим станицама G-100, G-160, G-650 у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја: Мировић Ненад-изградња хладњаче за малине у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: пољопривредно газдинство "МИРЧЕТА ЂУРЂИЋ"-изградња хладњаче за воће и објекта за узгој свиња у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "ЕКОЛОЏИ СИСТЕМ"- Погон за сакупљање амбалажног и рециклажног отпада, његово балирање, привремено складиштење и опрема на локацији у Врбасу
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "УНИОНПРОМЕТ" доо- Проширење производне хале за прераду полиетилена у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "УНИОНПРОМЕТ" доо-доградња производне хале за прераду полиетилена у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: "СУНОКО" доо- Изградња биогасног постројења у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину: "VIP MOBLE" doo-радио-базна станица мобилне телефоније
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-Изградња транспортног цевовода пречишћене воде II фаза деоница /Ш2/- Бачко Добро Поље /Ш5/ на територији општине Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС- Изградња транспортног цевовода пречишћене воде I фаза деоница Куцура /Ш1/- Змајево /Ш4/ на територији општине Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС- Изградња транспортног цевовода пречишћене воде III фаза деоница /Ш3/- Равно Село /Ш6/ на територији општине Врбас
документ Обавештење о пријему захтева за сагласност на студију: "СУНОКО" доо из Новог Сада- изградња биогасног постројења снаге 2,4 MW у Врбасу
документ Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-36/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање број: 501-39/2019-IV/05 - Транспортни цевовод фаза III
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање број: 501-38/2019-IV/05 - Транспортни цевовод фаза II
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање број: 501-37/2019-IV/05 - Транспортни цевовод фаза I
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-34/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву: "VIP MOBILE" doo- постављање радио базне станице у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву: Гужвица Бојана-изградња економског објекта за узгој свиња у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу: "VIP MOBILE" dоо- радо базна станица у Врбасу

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.