folder Интегралне дозволе за управљање отпадом

документ Обавештење о поднетом захтеву број 501-19/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о измени дозволе - ПАНЕКО доо
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом - „PANECO“ ДОО, ПЈ ЗМАЈЕВО
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање потврде о изузимању од прибављања дозволе
pdf РЕШЕЊЕ о издавању интегралне дозволе зa транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе транспорт, привремено складиштење и механички третман (сепарација) отпада/интегрална дозвола
pdf РЕШЕЊЕ о издавању интегралне дозволе зa сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Врбас
pdf Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе оператеру "Pneutech" d.o.o. из Врбаса

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.