folder Захтеви

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам и стамбене послове ОУ Врбас

folder Документација потребна за регистрацију стамбених заједница
pdf ЗAХТЕВ ЗА УСКЛАДИШТЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
pdf Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела
pdf Захтев за разгледање – препис – фотокопирање списа предмета
pdf ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ЛОКАЦИЈУ
pdf ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ – ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
pdf Захтев за конверзију (претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту) уз накнаду
pdf ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ЗА СПАЈАЊЕ ПАРЦЕЛА ИСТОГ ВЛАСНИКА, ИЛИ ИСПРАВКУ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
pdf ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
pdf Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле
pdf ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ
pdf ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊУ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ/ПАНОА
pdf ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
pdf ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ИЛИ ЗИМСКЕ БАШТЕ
pdf ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ
pdf ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА