ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ бр.104/2016) створили су се предуслови за унапређење услова становања грађана, очување и унапређење вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске ефикасности, смањење негативних утицаја на животну средину и рационално коришћење ресурса.

У циљу остваривања јавног интереса у погледу унапређења својства зграде, чланом 61. став 8. Закона прописана је обавеза јединице локалне самоуправе да најмање једном недељно обезбеди, лицима која врше послове управљања зградом, саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграде.

У циљу остваривања ове законске обавезе, Канцеларија за енергетски менаџмент општинске управе Врбас, сваког четвртка, у периоду од 10-13 часова, пружаће саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграде свим лицима која врше послове управљања зградом и то :

  • - власнику, за зграде било које намене у којима је једно лице искључиви власник свих делова зграде,
  • - власницима посебних делова, за породичне куће,
  • - стамбеним заједницама преко својих органа или професионалном управнику коме су поверени послови управљања, у стаменој згради која има заједничке делове зграде и најмање два посебна дела чији су власници различита лица,
  • - власницима посебних делова преко својих органа, за зграде које немају ниједан посебан део намењен за становање.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.