folder 2019. ГОДИНА | Решења по члану 145. Закона

Документи

pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15342-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13883-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-13876-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12513-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-12507-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11479-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11112-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-10287-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9698-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9591-ISAWHA-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-7015-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5432-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28518-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28516-ISAWHA-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-11881-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9473-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8542-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8091-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6850-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5422-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-387-ISAW-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36281-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36278-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-25674-ISAWHA-10/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-9713-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8728-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8696-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8611-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-8256-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-6119-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5995-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5900-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5824-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5431-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-5100-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-4957-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-4334-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3227-ISAW-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-3227-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1120-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-4795-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-387-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-192-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-155-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38676-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37609-ISAWНА-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35692-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35687-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1609-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-192-ISAW-3/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-144-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-142-ISAW-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38608-ISAW-1/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38531-ISAWHA-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-38529-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-37496-ISAWНА-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-36630-ISAW-2/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34674-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33102-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31544-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31361-ISAWНА-4/2019.
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22693-ISAWHA-4/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-21601-ISAWHA-4/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1435-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-1344-ISAW-1/2019
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-35446-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-34199-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33855-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33724-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-33606-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32805-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32569-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-32377-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31917-ISAWHA-3/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31575-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-31570-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-28949-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-22131-ISAW-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-20206-ISAWHA-2/2018
pdf Решење по члану 145. број ROP-VRB-15909-ISAW-3/2018

Заказивање консултација

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.