folder Захтеви

На овој страни можете преузети обрасце захтева Одељења за урбанизам и стамбене послове ОУ Врбас

folder Документација потребна за регистрацију стамбених заједница
документ Захтев за издавање одобрења за постављање телефонске говорнице
документ Захтев за издавање одобрења за постављању рекламне табле / паноа
документ Захтев за издавање одобрења за изградњу паркинг простора
документ Захтев за издавање одобрења за постављање киоска
документ Захтев за издавање одобрења за постављање надстрешнице за аутобуско стајалиште
документ Захтев издавања одобрења за привремено постављање летње и зимске баште
pdf Захтев за издавање информације о локацији
pdf Захтев за ускладиштење грађевинског материјала
pdf Захтев за привремену локацију
pdf Захтев за разгледање, препис, фотокопирање списа предмета
pdf Захтев за конверзију
pdf Захтев за потврђивање пројекта парцелације и препарцелације
pdf Захтев за издавање уверења о формирању скупштине зграде
pdf Захтев за издавање решења о потврђивању нацрта посебног дела зграде
pdf Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела
pdf Захтев за доношење решења о озакоњењу објеката
pdf Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле
pdf Захтев за издавање потврде за спајање парцела или испавка границе суседних парцела